C-304/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. október 9-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Directmedia Publishing GmbH kontra Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (96/9/EK irányelv – Adatbázisok jogi védelme – Sui generis jog – A valamely adatbázis tartalmából történő kimásolás fogalma)