VERORDENING (EG) Nr. 107/98 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1337/97