Skriftlig fråga E-6631/09 från Cornelis de Jong (GUE/NGL) till kommissionen. Skydd av småföretagens fortlevnad inom flodsjöfarten genom minimipriser på inrikes och gränsöverskridande godstrafik