Kirjallinen kysymys E-6631/09 esittäjä(t): Cornelis de Jong (GUE/NGL) komissiolle. Sisävesiliikenteen alalla toimivien pienyrittäjien suojeleminen soveltamalla vähimmäishintajärjestelmää sisäisiin ja kansainvälisiin kuljetuksiin