Písemný dotaz E-6631/09 Cornelis de Jong (GUE/NGL) Komisi. Zajištění přežití malých podniků zapojených do říční plavby pomocí opatření týkajících se minimálních cen pro vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu