Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/686 tal-1 ta' Frar 2017 li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/96 f'dak li għandu x'jaqsam mar-rekwiżiti ambjentali u tar-rendiment tal-unità tal-propulsjoni tal-vetturi agrikoli u forestali (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )$