Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1571 av den 18 oktober 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tjugosjätte delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080