Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1571, annettu 18 päivänä lokakuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdennessakymmenennessäkuudennessa osatarjouskilpailussa