Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzatnak a veszélyes áruk szállításával foglalkozó munkacsoport (WP.15) és az ADN Adminisztratív Bizottsága által elfogadandó módosításai tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról