A Bizottság (EU) 2020/1000 rendelete (2020. július 9.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1253/2014/EU rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)