Kommissionens forordning (EU) 2020/1000 af 9. juli 2020 om berigtigelse af visse sprogudgaver af forordning (EU) nr. 1253/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for ventilationsaggregater (EØS-relevant tekst)