Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/757 z 3. februára 2016, ktorým sa stanovujú operácie v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré si vyžadujú vloženie informácií do colného informačného systému$