Sprawy T-131/11, T-132/11, T-137/11, od T-139/11 do T-141/11, od T-144/11 do T-148/11 i T-182/11: Postanowienie Sądu z dnia 4 czerwca 2012 r. — Ezzedine i in. przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające stosowane w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej — Skreślenie z wykazu osób i podmiotów — Śmierć strony skarżącej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Umorzenie postępowania)