Υποθέσεις Τ-131/11, T-132/11, T-137/11, T-139/11 έως T-141/11, T-144/11 έως T-148/11 και T-182/11: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Ιουνίου 2012 — Ezzedine κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα ληφθέντα λόγω της καταστάσεως στην Ακτή Ελεφαντοστού — Διαγραφή από τον κατάλογο των προσώπων που αφορούν τα μέτρα — Θάνατος του προσφεύγοντος — Προσφυγή ακυρώσεως — Κατάργηση της δίκης)