Sagerne T-131/11, T-132/11, T-137/11, T-139/11 — T-141/11, T-144/11 — T-148/11 og T-182/11: Rettens kendelse af 4. juni 2012 — Ezzedine m.fl. mod Rådet (Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Côte d’Ivoire — fjernelse fra listen over berørte personer — sagsøgerens dødsfald — annullationssøgsmål — ufornødent at træffe afgørelse)