Věci T-131/11, T-132/11, T-137/11, T-139/11 až T-141/11, T-144/11 až T-148/11 a T-182/11: Usnesení Tribunálu ze dne 4. června 2012 — Ezzedine a další v. Rada ( „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny — Vynětí ze seznamu dotčených osob — Úmrtí žalobce — Žaloba na neplatnost — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“ )