Asia C-45/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 4.10.2018 – Valittajana Claire Staelen ja muuna osapuolena Euroopan oikeusasiamies (Muutoksenhaku — Purkamishakemus tuomion ottamiseksi uudelleen käsiteltäväksi — Tutkittavaksi ottamisen edellytykset)