Kohtuasi C-45/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmenda koda) 4. oktoobri 2018. aasta otsus – Claire Staelen versus Euroopa Ombudsman (Apellatsioonkaebus — Teistmisavaldus — Vastuvõetavuse tingimused)