Yhdistetyt asiat T-401/16ja T-443/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2020 – Espanja ja Italia v. komissio (Kieliä koskevat järjestelyt – Avoimet kilpailut tutkijoiden ja ryhmänjohtajien palvelukseen ottamista varten – Kielitaito – Kilpailun toisen kielen valintamahdollisuuden rajaaminen saksan, englannin ja ranskan kieliin – Englannin kielen ymmärtämisen karsiva koe – Käytettävä kieli – Asetus N:o 1 – Henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 1 kohta, 27 artikla ja 28 artiklan f alakohta – Kieleen perustuva syrjintä – Perustelut – Yksikön etu – Oikeasuhteisuus)