Zaak C-640/18: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons — België) — Wagram Invest SA/Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 78/660/EEG – Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen – Beginsel van het getrouwe beeld – Verwerving van een financieel vast actief door een naamloze vennootschap – Boeking ten laste in de resultatenrekening van een disconto in verband met een renteloze schuld met een looptijd van meer dan een jaar, en boeking van de aanschaffingsprijs van het vaste actief op de actiefzijde van de balans na aftrek van het disconto)