Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8978 – AMF/KLP/Stena Sphere/Stena Renewable) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)