Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2014. gada 11. jūlija spriedums$