A Törvényszék ítélete (harmadik tanács), 2014. július 11.   A Törvényszék ítélete (harmadik tanács), 2014. július 11.  .#RWE AG és RWE Dea AG kontra Európai Bizottság.#Verseny – Kartellek – Paraffinviasz‑piac – Gacspiac – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – Az árak rögzítése és a piacok felosztása – Az anyavállalatnak a leányvállalata, valamint a részben a tulajdonában lévő közös vállalkozás által elkövetett, versenyszabályokba ütköző jogsértésekért való felelőssége – Az anyavállalat által gyakorolt meghatározó befolyás – 100%‑os részesedés esetén fennálló vélelem – Jogutódlás – Arányosság – Egyenlő bánásmód – A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás – Korlátlan felülvizsgálat.#T‑543/08. sz. ügy.