Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - TITEL IV - SOLIDARITEIT - Artikel 36 - De toegang tot diensten van algemeen economisch belang