Skriftlig fråga E-3483/09 från Hiltrud Breyer (Verts/ALE) till kommissionen. Reglering av terrängskador på den offentliga infrastrukturen i Nassweiler, Saarland