Zaak C-615/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 14 mei 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Kehl — Duitsland) — Strafzaak tegen UY (Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Recht op informatie in strafprocedures – Richtlijn 2012/13/EU – Artikel 6 – Recht op informatie over de beschuldiging – Strafvervolging wegens het besturen van een voertuig zonder rijbewijs – Rijontzegging die voortvloeit uit een eerdere strafbeschikking waarvan de betrokkene geen kennis heeft gekregen – Betekening van deze beschikking aan de betrokkene uitsluitend via een verplichte gemachtigde – Verkrijging van gezag van gewijsde – Mogelijke nalatigheid van de betrokkene)