Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 decembrie 2011