Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8871 — RWE/E.ON Assets) (EØS-relevant tekst) 2020/C 111/01