/* */

2014 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas 2014 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas.#Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę.#Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Laisvė teikti paslaugas – Laisvas kapitalo judėjimas – Pajamų mokestis – Įmokos, sumokėtos kaupiant pensiją – Mokesčio lengvata, taikoma tik mokėjimams toje pačioje valstybėje narėje įsteigtoms institucijoms ar fondams – Mokesčių sistemos darnumas – Mokesčių kontrolės veiksmingumas.#Byla C-296/12.