/* */

Euroopa Kohtu otsus (kümnes koda), 23. jaanuar 2014 Euroopa Kohtu otsus (kümnes koda), 23. jaanuar 2014.#Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik.#Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Teenuste osutamise vabadus – Kapitali vaba liikumine – Tulumaks – Kogumispensionifondi tehtud sissemaksed – Maksusoodustus, mida kohaldatakse ainult samas liikmesriigis asuvatele finantsasutustele ja fondidele tehtud maksetele – Maksusüsteemi ühtsus – Maksukontrolli tõhusus.#Kohtuasi C‑296/12.