Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 23. januar 2014 Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 23. januar 2014.#Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien.#Traktatbrud – fri udveksling af tjenesteydelser – frie kapitalbevægelser – indkomstskat – bidrag betalt i forbindelse med pensionsopsparing – skattenedsættelse, som kun finder anvendelse på betalinger til institutioner eller pensionskasser, der er hjemmehørende i samme medlemsstat – sammenhæng i skattesystemet – effektiv skattekontrol.#Sag C-296/12.