ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 229/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 1999 για τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην παρέμβαση με τον 216ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89