Дело T-651/16: Решение на Общия съд от 14 март 2018 г. — Crocs/EUIPO — Gifi Diffusion (Обувки) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ обувка — По-ранен промишлен дизайн — Основание за недействителност — Липса на новост — Оповестяване преди датата на приоритета — Служебно разглеждане на факти — Допълнителни доказателства, представени пред апелативния състав — Членове 5, 7 и член 63, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002)