Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem (Regolament dwar prodotti sekondarji ta’ l-annimali){SEC(2008)1994} {SEC(2008)1995}