Beschikking van de Commissie van 4 mei 2001 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren) uit derde landen en tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van dergelijke eieren toestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1174) (Voor de EER relevante tekst) (2001/393/EG)