Komisjoni määrus (EÜ) nr 1970/2002, 4. november 2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3051/95 ro-ro-tüüpi reisiparvlaevade meresõiduohutuse korralduse kohtaEMPs kohaldatav tekst.