Věc C-933/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. prosince 2019 Autostrada Wielkopolska S.A. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 24. října 2019 ve věci T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A. v. Komise