Rådets beslut (Gusp) 2019/1328 av den 18 februari 2019 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om fastställande av en ram för Hashemitiska konungariket Jordaniens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser