Sklep Sveta (SZVP) 2019/1328 z dne 18. februarja 2019 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje