Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/1328 tat-18 ta' Frar 2019 dwar l-iffirmar u l-konklużjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan li jistabbilixxi qafas għall-parteċipazzjoni tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan fl-operazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ta' maniġġar ta' kriżijiet