Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1328 (2019. gada 18. februāris) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, ar ko izveido sistēmu Jordānijas Hāšimītu Karalistes dalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās