2019 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1328 dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo, kuriuo nustatomos Jordanijos Hašimitų Karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos, pasirašymo ir sudarymo