Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1328, annettu 18 päivänä helmikuuta 2019, puitteiden luomista Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä