Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1328 af 18. februar 2019 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om rammerne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer