Становище на Европейската централна банка от 19 ноември 2018 година относно макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението (CON/2018/52)$