Zadeva C-71/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Information Rights) – Združeno kraljestvo) – East Sussex County Council/Information Commissioner (Predhodno odločanje — Aarhuška konvencija — Direktiva 2003/4/ES — Člena 5 in 6 — Dostop javnosti do informacij o okolju — Taksa za zagotavljanje informacij o okolju — Pojem „primeren znesek“ — Stroški za vzdrževanje baze podatkov in splošni stroški — Dostop do sodišča — Upravni in sodni nadzor odločbe o določitvi takse)