Europos Sąjungos pranešimas Andoros Kunigaikštystei apie Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, I priedo techninį pakeitimą dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į ES 2007 m. sausio 1 d. , o Kroatijos – 2013 m. liepos 1 d.