Mål C-345/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 november 2015 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – SIA ”Maxima Latvija” mot Konkurences padome (Begäran om förhandsavgörande — Konkurrens — Artikel 101.1 FEUF — Tillämpning av analog nationell lagstiftning — Domstolens behörighet — Begreppet ”avtal som har till syfte att begränsa konkurrensen” — Kommersiella hyresavtal — Köpcentra — Referenshyresgästens rätt att invända mot hyresvärdens uthyrning av affärslokaler till tredje man)