Byla T-238/20: 2021 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ryanair / Komisija (Valstybės pagalba – Oro transporto Švedijoje, iš Švedijos ir į ją rinka – Paskolų garantijos, skirtos oro transporto bendrovėms remti COVID-19 pandemijos kontekste – Sprendimas neteikti prieštaravimų – Laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema – Priemonė, skirta dideliems valstybės narės ekonominiams sutrikimams atitaisyti – Laisvė teikti paslaugas – Vienodas vertinimas – Proporcingumas – Švedijos valdžios institucijų išduotos licencijos turėjimo kriterijus – Nepalygintas pagalbos teigiamas ir neigiamas poveikis prekybos sąlygoms ir siekiui išsaugoti neiškraipytą konkurenciją – SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktas – Ratio legis – Pareiga motyvuoti)