RÅDETS AFGØRELSE af 25. juni 1996 om Fællesskabets godkendelse af aftalen om fremme af fiskerfartøjers overholdelse af internationale bevarelses_+ og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav